Hea lugeja, millised kohad ja teelõigud on kõige kehvemas seisus? Saada infot, pilte ja videoid aadressile rahvahaal@delfi.ee või võta sõna kommentaariumis!