"Tegemist on Tapal 1. jalaväebrigaadi juures teeniva USA üksusega, kes võtavad osa operatsioonist Atlantic Resolve. Operatsiooni eesmärgiks on NATO julgeolekumeetmete tugevdamine Kirde-Euroopas alates 2014. aastast ja sellest ajast roteerib USA ka Eestis erinevaid üksusi, kes osalevad siin peamiselt erinevatel õppustel panustades nii meie julgeolekusse," selgitas videopildil nähtud sõjatehnika tausta Nooremleitnant Roland Murof Kaitseväe Peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast.